Nieuwsbrief November 2019

Fijn dat u de moeite neemt om deze Nieuwsbrief te lezen, die wij met veel plezier voor u hebben samengesteld. U vindt hier informatie die u niet mag missen over de ontwikkelingen rond het zorgaanbod in 2020. Daarnaast treft u informatie aan over verschillende activiteiten van ons team en stelt onze nieuwste collega Stefan zich graag aan u voor.

Op veler verzoek treft u ook dit jaar onze nieuwe teamfoto aan. De foto is gemaakt door onze huisfotograaf Raphaël Drent. Locatie is het prachtige bedrijf Betuwe Plant te Opheusden, centraal in de Neder-Betuwe. Betuwe Plant is een gerenommeerd leverancier van (laan)bomen. Een bedrijf dat dankzij een fijn team het verschil maakt.

Ook wij zijn trots op ons team: stuk voor stuk mensen die er plezier in hebben om zich dagelijks voor u in te zetten. Hun doel is, u te geven wat u nodig heeft – en met een glimlach nog iets meer. Mocht u naar aanleiding van de Nieuwsbrief vragen of opmerkingen hebben, laat dit dan weten aan hans@dominass.nl of via 0344-642404.

Hans en Kees van Klaarbergen

hans-en-kees
 • Dominass in het land

Dit jaar hebben wij voor het eerst een uniek evenement georganiseerd, Dominass in het land. Een aantal bijeenkomsten met als centraal thema: ontmoeting. Verspreid over zes bijeenkomsten zijn we het land door gegaan en hebben we achtereenvolgens Veenendaal, Akersloot, Wolvega, Assen, Almelo en Rotterdam aangedaan. In totaal hebben ongeveer 300 mensen deelgenomen aan deze sessies.

De bijeenkomsten stonden volledig in het teken van samenzijn – met ons en met uw collega’s.

land-1
land-2

Hans van Klaarbergen gaf een presentatie over Dominass in verleden en toekomst. Onze adviseur Jan de Jongh nam de deelnemers mee in de verschillende soorten verzekeringen. Tot slot sprak ds. Arjan Plaisier over het onderwerp ‘Spiritualiteit in Woord, gebed en kerk’.

De reacties van de deelnemers waren positief en hartverwarmend. Wij kijken met veel plezier op deze bijeenkomsten terug en kunnen u beloven dat wij dit in de toekomst zeker gaan herhalen!

 • Teamuitbreiding

Per 1 september hebben wij een nieuwe collega mogen verwelkomen: Stefan Reuvers. Hij is een waardevolle toevoeging aan ons team en stelt zich graag aan u voor.

‘Ik ben Stefan Reuvers en sinds september ben ik werkzaam binnen Dominass als adviseur van de afdeling Bedrijven. Ik ben woonachtig in Veenendaal, samen met mijn vrouw en twee dochters. In januari verwachten wij ons derde kindje. Mijn hobby’s zijn hardlopen en fitnessen. Ondanks dat ik nog maar kort bij Dominass werk voel ik me hier thuis. Dit komt doordat ik met een gezellig en leuk team samenwerk. Ik hoop dat ik al mijn ervaring op het gebied van zakelijke verzekeringen kan inzetten om de zakelijke afdeling van Dominass verder uit te breiden.’

teamuitbreiding
 • Klanttevredenheidsonderzoek

Wij vinden het belangrijk dat u als onze relatie tevreden bent. Hoe kijkt u aan tegen onze dienstverlening? Vindt u deze voldoende, goed, uitstekend? Heeft u nog verbeterpunten voor ons?

In 2020 willen wij een grootschalig klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren met als doel u nog beter te kunnen bedienen. Wees dan ook niet verrast wanneer u een uitnodiging ontvangt om deel te nemen aan dit onderzoek. Wij stellen uw deelname zeer op prijs.

Wilt u op dit moment al iets aan ons kwijt of kent u een student(e) die als afstudeeropdracht het onderzoek voor ons kan uitvoeren? Dan kunt hiervoor contact opnemen met Kaylee. Zij is te bereiken op ons telefoonnummer 0344-642404 of via mail kaylee@dominass.nl.

 • Dominass finalist bij de Advies Award 2019

Als team werken wij sinds 1987 op de manier die u van ons gewend bent. Uitgangspunt hierbij is dat wij altijd willen inspelen op uw behoeften. Of het nu gaat om uw auto, uw zorgverzekering of een schadegeval, wij staan u altijd persoonlijk te woord. Gewoon omdat wij dat leuk vinden en omdat u daar volgens ons recht op heeft. Als je dagelijks op die manier bezig bent, sta je er niet zo bij stil dat het bijzonder is wat je doet.

Verrast waren wij daarom toen wij begin dit jaar werden genomineerd voor de prestigieuze Advies Award 2019, een prijs voor het meest klantvriendelijke assurantieadvieskantoor van Nederland. Uit ruim vijfduizend kantoren werden wij samen met vijf andere genomineerd. Een vakjury beoordeelde onze presentatie, waarna wij doorgingen naar de grote finale op 11 juni jl. Na een leuke middag grepen we helaas net naast de hoofdprijs. Assurantiekantoor Robbe uit Oosterhout kreeg een paar stemmen meer.

De jury vatte onze presentatie als volgt samen:

Dominass Assurantiën: de drie A’s

Aandacht, aandacht en aandacht oftewel de drie A’s. Dat is wat Dominass biedt volgens Hans van Klaarbergen. Aan de eerste doelgroep van het kantoor (theologen, waaronder bijna alle predikanten in Nederland), maar ook steeds meer aan andere klanten (uit de regio). Dankzij een specifiek pakket en hele korte lijnen kan Dominass theologen uitstekend bedienen. Uitgangspunten van het kantoor zijn onder meer: doe wat de klant wil en nog iets meer en wij zijn er voor jou als je ons nodig hebt.

Dit resultaat is een fantastische stimulans voor ons team om te blijven doen wat u van ons gewend bent!

finalist
 • Zorgaanbod 2020

Sinds begin dit jaar hebben wij ons zorgcontract ondergebracht bij EUCARE, in samenwerking met Aevitae. Van deze overgang hebben wij geen moment spijt gehad: hierdoor hebben we de ruimte om voor u op zoek te blijven gaan naar uitstekende polisvoorwaarden en een gunstige premie. Het feit dat wij hierbij zelf de polissen opmaken en uw directe aanspreekpunt zijn, maakt dat wij kwaliteit en persoonlijk contact kunnen waarborgen.

Het basispakket
De inhoud van de Basisverzekering wordt bepaald door de overheid en is voor alle ingezetenen van Nederland gelijk. De belangrijkste wijziging per 1 januari 2020 houdt in dat de maximale collectiviteitskorting wordt verlaagd. Zorgverzekeraars mogen nog maar hooguit 5% korting geven op de basisverzekering, in plaats van de huidige 10%. Reden: deze korting is volgens de minister een sigaar uit eigen doos. Het eigen risico verandert in 2020 niet en blijft € 385 voor alle verzekerden.

Extra dekking basispakket
Het basispakket wordt in 2020 uitgebreid. Zo kunnen patiënten die ver van het ziekenhuis wonen waar ze worden behandeld – maar niet zijn opgenomen – een logeervergoeding krijgen. Die bedraagt maximaal € 75 per nacht als er sprake is van drie aaneengesloten dagen van behandeling. Ook wordt zorg door een specialist ouderengeneeskunde of door een arts verstandelijk gehandicapten per 2020 vanuit het basispakket vergoed, in plaats van vanuit de WLZ. Dit moet de druk op huisarts en wijkverpleegkundige verminderen. Tenslotte wordt zittend ziekenvervoer nu ook vergoed bij geriatrische revalidatie.

Logischere opbouw en nieuwe namen voor de aanvullende verzekeringen
Al jaren kunt u bij ons, naast de basisverzekering, kiezen voor zes verschillende aanvullende verzekeringen (av’s). Over de verschillen tussen die zes hebben wij de afgelopen jaren geregeld vragen gekregen. De logica ontbrak hier en daar. In overleg met de deskundigen van Aevitae en EUCARE hebben wij de av’s herschikt. Er is hierdoor een logischere opbouw ontstaan. Ook hebben de av’s nieuwe namen gekregen. Zo heet het huidige pakket Intro voortaan Zorg-1. Start krijgt de naam Zorg-2, het huidige Royaal heet voortaan Zorg-3, Optimaal wordt Zorg-4 en Excellent gaat Zorg-5 heten. Daarnaast wijzigt de Jong dekking naar Student. Wij zijn er van overtuigd dat deze wijzigingen u helpen om de dekking te kiezen die bij uw situatie past. Uiteraard ontvangt u bij uw nieuw polis, die u rond 20 november tegemoet kunt zien, uitgebreide informatie.

 • Nieuwe zorgverzekering: Zorg voor leven

Wij zijn trots op het collectieve zorgcontract dat wij speciaal voor theologen hebben ontwikkeld binnen het Predikantenpakket. Sinds de invoering van de Basisverzekering (2006) is deze verzekering uitgegroeid tot een uniek contract met specifieke dekkingen voor predikanten (en eventuele gezinsleden).

Desondanks zijn er mensen die bewust kiezen voor een andere zorgverzekeraar dan de onze. Navraag leert dat die keuze in veel gevallen gemaakt wordt op morele gronden: men zoekt een verzekeraar die bewust zaken als abortus en euthanasie uitsluit. Met de maatschappij die men veelal op het oog heeft willen wij echter geen zaken doen, vooral vanwege het feit dat deze maatschappij eigenlijk alles online geregeld wil zien, waarbij wij en onze relaties niet meer gehoord worden.

Na de overstap naar EUCARE zijn wij voortvarend aan de slag gegaan om een geheel nieuwe zorglijn op te starten die aan de genoemde morele eisen voldoet, genaamd Zorg voor Leven.

Vanaf 1 januari 2020 bieden wij, naast de huidige zorgverzekering van Dominass, de basisverzekering Bewust Verzekerd aan in combinatie met een drietal aanvullende verzekeringen. Daarbij speelt de samenwerking met christelijke zorgverleners een belangrijke rol. Vanuit onze jarenlange ervaring op het kerkelijk erf weten wij hoe belangrijk het is dat een zorgverlener uitgaat van Bijbelse normen en waarden.

De Zorg voor leven polis vergoedt geen medische handelingen die het leven beëindigen. Daarmee geven we invulling aan de bewuste keuze van onze relaties voor de bescherming van geboren en ongeboren leven. Zo wordt er vanuit deze polis geen vergoeding gegeven voor: abortus provocatus, genetisch onderzoek waarbij het doden van een ongeboren vrucht aan de orde kan zijn, en euthanasie.

De Zorg voor leven polis wordt dus als nieuwe mogelijkheid aan ons aanbod toegevoegd. Alle relaties zonder zorgverzekering bij Dominass gaan wij hierover uitgebreid informeren.

 • Samenwerking met Ruimzicht op het gebied van werkbegeleiding

In onze Nieuwsbrief van november 2018 informeerden wij u over twee onderwerpen die met elkaar te maken hebben gekregen: werkbegeleiding nieuwe stijl en samenwerking met Ruimzicht. Na een eerste kennismaking in 2018 met Ruimzicht hadden wij dit jaar vaker en intensiever contact. Een belangrijk terugkerend gespreksonderwerp hierbij was werkbegeleiding nieuwe stijl, nodig geworden doordat werkbegeleiding als secundaire arbeidsvoorwaarde in 2017 is komen te vervallen voor predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland.

Blij waren wij met de toezegging door het bestuur van Ruimzicht dat directeur Florida de Kok in onze samenwerking de zeer belangrijke portaal-functie gaat bekleden. Dit betekent concreet dat predikanten die vast dreigen te lopen of vragen hebben rond coachingstrajecten voortaan een hulpvraag kunnen stellen bij Ruimzicht. De contracten zijn inmiddels getekend en de eerste predikanten hebben de weg naar Ruimzicht al gevonden. Wij zijn oprecht blij dat u van deze samenwerking op het kerkelijk erf kunt profiteren. Onze aanvullende collectieve zorgverzekeringen Zorg-4 (Optimaal) en Zorg-5 (Excellent) vergoeden deze vorm van werkbegeleiding. Voor u is het belangrijk om bij uw keuze rond uw (aanvullende) zorgverzekering deze uitbreidingsmogelijkheid in uw overwegingen te betrekken. Uiteraard staat ons zorgteam voor u klaar indien u vragen heeft over de specifieke dekking en premieconsequenties.

Stichting Ruimzicht is te bereiken via 030-2540248 en ons zorgteam via 0344-642404.

 • Samenwerking met verzekeraars en het Vangnet

Dit jaar is het na een turbulent 2018 relatief rustig op het gebied van samenwerking met de verzekeraars die voor het Predikantenpakket garant staan.

A.S.R.
Op het gebied van het schadepakket hebben zich geen wijzigingen voorgedaan. De samenwerking met A.S.R. verloopt goed. Dit resulteert in stabiliteit: anders dan we elders in de verzekeringsmarkt waarnemen blijven de premies en voorwaarden onveranderd. Het feit dat we niet opnieuw op zoek moesten naar samenwerkingsverbanden stemt ons zeer tevreden. Voor komend jaar staan er wel onderhandelingen met verschillende verzekeraars op de agenda. Dit omdat wij ons breed willen blijven oriënteren zodat we onze onafhankelijke positie ook in de toekomst kunnen behouden.

Aevitae EUCARE
Sinds het begin van 2019 hebben wij ons collectieve zorgcontract ondergebracht bij verzekeraar EUCARE, in samenwerking met Aevitae. Eind vorig jaar informeerden wij u uitgebreid over de achterliggende redenen voor de overstap naar EUCARE. Het feit dat nagenoeg iedereen mee is overgestapt naar de nieuwe verzekeraar stemt ons tevreden.

Ook deze samenwerking verloopt prima. Bovendien mochten wij een groot aantal nieuwe relaties begroeten waardoor het collectieve zorgcontract nog stabieler is geworden. De ervaringen van het lopende jaar maakt dat wij eindelijk de ruimte en het vertrouwen hebben gekregen om een nieuw aanbod voor de zorgverzekering te introduceren. Ons Zorg voor leven product gaat per 1 januari 2020 van start. Elders in deze Nieuwsbrief leest u hier meer over.

De samenwerking met Aevitae en EUCARE maakt dat wij met veel vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Ook op het gebied van uw zorgverzekering. Wij kunnen nog beter dan voorheen inspelen op zaken die voor u belangrijk zijn. Dit omdat Aevitae en EUCARE er bewust voor hebben gekozen om via ons te werken. U hoeft niet de digitale snelweg op (die mooi lijkt totdat je een verzekeraar écht nodig hebt) maar krijgt van ons de persoonlijke aandacht die u nodig heeft. Uiteraard wijzigt er weer het een en ander op het gebied van uw zorgverzekering, al was het maar omdat de overheid nieuwe regels oplegt. U leest hier over onder het kopje Zorgaanbod 2020.

Het Vangnet
Vorig jaar introduceerden wij voor al onze relaties het zogenoemde Vangnet. Vanaf 1 januari 2019 ontvangen pakketrelaties 4% minder Pakketkorting. De extra premiegelden die dit oplevert gebruiken wij om de schaderesultaten waar nodig te verbeteren. Deze unieke oplossing voorkomt grote premiestijgingen op verschillende verzekeringen (vooral bij auto-, inboedel- en reisverzekeringen).

Inmiddels hebben wij elf maanden ervaring opgebouwd en kunnen we vaststellen dat het een goede maatregel is gebleken. Ondanks het feit dat ook wij last hebben van een toenemend aantal waterschades en ondanks dat geclaimde bedragen bij WA-schadegevallen steeds hoger worden (onder meer als gevolg van wettelijke maatregelen) hoeven wij verder niets aan te passen. Uw premies blijven de komende periode onveranderd!

Voor ons is dit een bewijs dat als je buiten de bestaande paden durft te denken er mooie oplossingen tot stand kunnen komen.

 • Tips vanuit de schadepraktijk

Jaarlijks behandelen onze schadespecialisten Mechteld, Jolanda, Rutger en Jesse enkele duizenden schadeclaims. Door de diversiteit in claims is het nooit saai op deze afdeling. Het feit dat we op dagbasis alle binnenkomende correspondentie behandelen levert ons veel positieve reacties op. Maar omdat het voor iedereen nog beter is om schade te voorkomen, volgen hier enkele praktische tips. Lees ze eens zorgvuldig door en doe er uw voordeel mee.

Waterschade? Veelal te voorkomen!
Na een waterschade aan bijvoorbeeld een plafond ontstaat er nogal eens discussie over de oorzaak van de schade. Zeker als het gaat om lekkage door voegen die niet goed zijn afgekit. ‘De meeste kitnaden verliezen na een jaar of vijf hun elasticiteit, waardoor de afdichting niet langer waterdicht is’, waarschuwt Rutger van Benthem. ‘Heel vervelend, zeker omdat je dat als leek vaak niet meteen ziet. Want ook al ziet alles er goed en schoon uit, dan nog kan de douchebak of de badrand juist op de kitrand gaan lekken. Door het dagelijks gebruik van douche of bad kunnen kleine hoeveelheden water zo na enige tijd waterschade veroorzaken.’

De polisvoorwaarden dekken in beginsel de gevolgen van waterschade alleen indien deze plotseling optreedt, doordat er water uit leidingen of installaties stroomt. Schade als gevolg van poreuze kitnaden is iets anders en leidt meestal tot een afwijzing van een schadeclaim. Er is dan namelijk sprake van achterstallig onderhoud. ‘Dit probleem is echter eenvoudig te voorkomen door eens in de vijf jaar de kitnaden te vernieuwen. Vaak is dat zo gedaan en het scheelt u veel geharrewar en teleurstellingen.’

Ster in de ruit? Bel ons!
Wellicht kent u het. Op een zaterdag, tijdens het boodschappen doen, wordt u aangesproken door een autoruithersteller die beweert dat er schade is aan de voorruit van uw auto. Vaak gaat het dan om bijvoorbeeld minieme steenslag. Met een gulle lach wordt meegedeeld dat de verzekeraar de schade volledig vergoedt, dat er zelfs geen eigen risico van toepassing is. U krijgt de belofte dat de ruit gerepareerd wordt terwijl u uw boodschappen doet.

‘Een veel voorkomende situatie’, volgens Mechteld en Jesse. ‘De gevolgen van zo’n reparatie zijn kostbaar. De nota bedraagt al snel € 150. Vaak ontvangen wij na een weekend tussen de 10 en 15 van dit soort claims! Tel maar uit wat dit op jaarbasis betekent’, aldus Jesse.

‘Mocht u geconfronteerd worden met dergelijke praktijken, geef dan aan dat u hier niet van gediend bent. Neem vervolgens contact met ons op zodat wij kunnen bekijken of reparatie echt noodzakelijk is. Mocht dit zo zijn dan verwijzen wij u naar betrouwbare partners. U weet dan zeker dat de reparatie zorgvuldig en bekwaam uitgevoerd wordt. Wij betalen vervolgens met een goed gevoel een juiste nota. Met elkaar zorgen wij zo dat de premie die u betaalt toereikend is’, besluit Mechteld.

Portier openen? Kijk eerst over uw linkerschouder!
Tenslotte nog een praktische tip van Jolanda. Bij het van binnenuit openen van het bestuurdersportier van de auto kan gemakkelijk schade en zelfs letsel ontstaan door achteropkomend verkeer. Duurdere auto’s worden steeds vaker uitgerust met slimme innovaties om dit te voorkomen, zoals geluids- of lichtsignalen. Maar volgens Jolanda kunt u ook zelf iets doen: ‘U kunt uzelf aanwennen om het portier te openen met de hand die er het verst van verwijderd is: uw rechterhand dus. U dwingt uzelf dan om over uw linkerschouder te kijken. Probeer het maar eens!’

 • Permanente educatie

Als assurantieadvieskantoor streven wij ernaar u altijd van het beste advies te voorzien. Om dit te kunnen blijven doen is het belangrijk dat wij onze vakkennis op peil houden. In vaktermen: we worden geacht onze beroepskwalificaties actueel te houden. Eens per twee jaar doen onze medewerkers kennis op over de nieuwste ontwikkelingen binnen de verzekeringsbranche en sluiten dit af met een examen.

Wij zijn er trots op dat al onze medewerkers over de benodigde diploma’s beschikken en hiermee aan de wettelijke eisen voldoen. Mede hierdoor bent u bij ons altijd verzekerd van een goed en passend advies.

 • Zonnepanelen

Zonnepanelen, je ziet ze steeds meer. Goed voor het milieu en in de meeste gevallen ook goed voor uw portemonnee. Maar hoe zit het eigenlijk met het verzekeren van deze panelen?

Zonnepanelen verzekeren wij binnen uw opstalverzekering. De waarde van de panelen wordt meegenomen in de berekening van de herbouwwaarde. De herbouwwaarde is het bedrag wat het zou kosten om uw woning weer in de oorspronkelijke staat te herbouwen, bijvoorbeeld bij verwoesting door brand.

Heeft u zonnepanelen gekocht? Geef dit dan altijd aan ons door. U kunt hiervoor een kopie van de nota naar ons opsturen of mailen. Uiteraard mag u ook telefonisch contact met ons opnemen.

 • Kinderen naar het buitenland

Steeds vaker kiezen jongeren ervoor om voor stage, studie of werk enige tijd naar het buitenland te gaan. Wanneer dit in uw gezin aan de orde is, is het verstandig om contact met ons op te nemen. Het kan namelijk zijn dat er aanpassingen in uw verzekeringspakket nodig zijn om te zorgen dat uw zoon of dochter ook in het buitenland goed verzekerd blijft.

 • Wijzigingen doorgeven

Wij vinden het belangrijk dat uw verzekeringspakket aansluit op uw persoonlijke situatie. Onze adviseur heeft uw situatie in kaart gebracht tijdens het persoonlijke gesprek bij u thuis. Maar in de loop van de tijd kunnen er allerlei dingen voor u veranderen. Hierbij kunt u denken aan een nieuwe auto, een verhuizing, gezinsuitbreiding, een kind dat het huis uit gaat of klaar is met zijn of haar studie. Het is belangrijk dat u deze wijzigingen tijdig aan ons doorgeeft, zodat wij uw verzekeringspakket kunnen aanpassen wanneer dit nodig is.

 • Bereikbaar – ook buiten kantooruren

Wij zijn op kantoor van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Wilt u langskomen? U hoeft geen afspraak te maken, u bent altijd van harte welkom.

Ook buiten kantooruren zijn we gewoon bereikbaar, via onze voicemail. Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermelden. Eén van onze adviseurs belt u dan op korte termijn terug.

Wilt u buiten onze kantooruren melden dat u een nieuwe auto heeft? Geen probleem! Voor het aanmelden van een nieuwe auto is het inspreken van uw naam, telefoonnummer en het kenteken samen met de meldcode voldoende. Uw auto is dan direct verzekerd. U kunt uw autowijziging ook per e-mail doorgeven. Wanneer u bovengenoemde gegevens naar ons mailt, wordt de auto in dekking genomen.

Kortom, ook buiten kantooruren staat we voor u klaar. Een geruststellende gedachte!