Het Predikantenpakket

Speciaal voor predikanten en theologen heeft Dominass het predikantenpakket ontwikkeld.

Een goed samengesteld pakket verzekeringen waarbij rekening wordt gehouden met uw persoonlijke situatie en de specifieke rechtspositie van predikanten.

Tijdens een gesprek bij u thuis, wordt uw verzekeringspakket doorgenomen en krijgt u een advies op maat.

1
lagere jaarpremie
2
voorwaarden voordeel
3
toegevoegde waarde

Polisvoorwaarden

Om inzicht te geven in de opzet van onze polisvoorwaarden hebben we ze onderstaand opgenomen. Bij idere polis wordt er altijd een papieren exemplaar meegestuurd.

Hiernaast wijzen we er graag op dat in het kader van de verbreding van transparantie voor de gehele verzekeringsbranche het verbond van Verzekeraars gewerkt heeft aan de ontwikkeling van productwijzers.

In de productwijzers vindt u belangrijke algemene informatie over de verschillende verzekeringen.

Elke productwijzer meldt de belangrijkste kenmerken van een bepaald soort verzekering. Ook is er een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden in opgenomen. Als u van plan bent een verzekering af te sluiten, dan is de productwijzer een handig hulpmiddel. U kunt daarmee beoordelen of de verzekering biedt wat u ervan verwacht en of u die echt nodig hebt. Ook geeft de productwijzer informatie over de posten waaraan de verzekeraar geld besteedt.

De productwijzers die op onze website staan bevatten alleen algemene informatie over verzekeringenen zijn afkomstig van de site http://www.allesoververzekeren.nl. Uiteraard zijn onze eigen voorwaarden en polisbladen leidend. Daarin staat de juiste informatie over de bijzondere kenmerken én de hoogte van hun premies. Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet om ons te bellen.