Werken bij ...

Solliciteren

Op dit moment hebben we geen vacatures.

Open sollicitatie

Heb je geen passende vacature gevonden maar ben je wel geïnteresseerd in een afwisselende loopbaan bij Dominass?
Stuur dan een open sollicitatie voorzien van CV naar onderstaand adres of mail naar info@dominass.nl

Dominass Assurantiën B.V.

Directie
Dorpsstraat 10
4033 EX  Lienden
T 0344 64 24 04

Wij verwachten dat onze medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en borg staan voor het hoge kwaliteitsniveau dat wij onze klanten garanderen.

Dominass heeft een open en eerlijke bedrijfscultuur met aandacht voor mensen en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Wij voelen ons verbonden met onze relaties en de mensen van de organisaties met wie wij werken. Deze verbondenheid voelen wij ook binnen ons bedrijf. Wij inspireren elkaar wederzijds en vinden het belangrijk om plezier te hebben in het werk en met de mensen met wie we samenwerken.

Om het onze relaties zo gemakkelijk mogelijk te maken zoeken wij medewerkers die een goed advies geven bij ingewikkelde verzekeringszaken zodat onze klanten daar geen omkijken naar hebben

Regelmatig gaan wij met onze medewerkers in gesprek over het werk, de werksfeer en de resultaten. Wij stimuleren van harte dat medewerkers zich ontwikkelen en bieden hiervoor de faciliteiten.

Wij stimuleren een gezonde leefstijl van onze medewerkers en werken hierbij samen met Healthclub Juliën.

17000030 Beeldmerk WerkEnMantelzorg_donker-2 FC

U bent verplicht elk verschuldigd bedrag dat wij u in rekening brengen op de premievervaldatum bij vooruitbetaling te voldoen. Dan wel, indien daarvoor een ander tijdstip is aangegeven, vóór dat tijdstip te voldoen.

Als u dit nalaat dan hanteren wij de volgende herinneringstermijnen:
- 1e herinnering: 20 dagen na de vervaldatum
- 2e herinnering: 40 dagen na de vervaldatum + € 10,- aanmaningskosten;
- 3e herinnering: 60 dagen na de vervaldatum + verhoging aanmaningskosten naar € 20,- en opschorting van de dekking.
Indien u ondanks de aanmaning nog niet betaalt, heeft u geen dekking meer voor betreffende verzekering en voor schade die is veroorzaakt of ontstaan na de 3e herinnering. Een nadere ingebrekestelling is niet vereist. U blijft verplicht het verschuldigde bedrag, vermeerderd met eventuele incassokosten en wettelijke rente, te betalen.

U heeft weer dekking onmiddellijk ná het tijdstip waarop wij het gehele achterstallige bedrag alsnog op onze bankrekening hebben ontvangen. Onze administratie is bepalend voor het tijdstip van ontvangst. Voor schade ontstaan of veroorzaakt in de periode dat u geen dekking had, wordt de dekking niet hersteld.

Indien u nog premie of kosten aan ons moet betalen en wij moeten een schade aan u betalen, dan kunnen wij de premie of kosten van het schadebedrag aftrekken.

Aevitae maakt op 12 november de premie van uw basisverzekering voor 2022 bekend.
In de loop van de die dag kunt u die lezen op: www.aevitae.com/eucare.Er veranderd dit jaar qua voorwaarden niet erg veel.
Wilt u zien wat er wijzigt ga dan naar www.aevitae.com/2022.