Ziektekosten

Stelt u zich eens voor dat u juist nu kunt besparen op iets essentieels als uw zorgverzekering.

Dat kan! Eigenlijk is dit heel gemakkelijk, lees daarom snel verder!

Jaarlijks ontvangt u in november van uw zorgverzekeraar de nieuwe polis.
Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze van de dekking. Persoonlijk advies staat daarbij voorop. Mooi daarbij is dat wij dankzij het collectieve contract voor alle predikanten in Nederland een mooie uitgebreid pakket aan verzekeringen kunnen aanbieden.

Namens EUCARE in samenwerking met Aevitae kunnen wij u een uitstekend aanbod doen.

Er is de keuze uit een Natura en Restitutie verzekering. Wij kiezen er bewust voor om geen Bugdet polis aan te bieden.

Netto basispremie
Natura per maand
€ 137,95
Restitutie per maand
€ 149,95
Natura per maand
Netto basispremie € 137,95
Restitutie per maand
Netto basispremie € 149,95
Specificatie maandpremie aanvullende verzekeringen
Aanvullend zorg 18 jaar en ouder
Zorg 1
Zorg 2
Zorg 3
Zorg 4
Zorg 5
Student *
Premie
€ 5,91
€ 15,47
€ 32,73
€ 41,06
€ 74,29
€ 13,57
Aanvullend zorg 18 jaar en ouder
Zorg 1 € 5,91
Zorg 2 € 15,47
Zorg 3 € 32,73
Zorg 4 € 41,06
Zorg 5 € 74,29
Student * € 13,57
* Alleen in combinatie met een natura polis
Specificatie maandpremie aanvullende Tandarts verzekering
Tandarts 18 jaar en ouder
Tand 1
Tand 2
Tand 3
Tand 4
Premie
€ 14,76
€ 26,84
€ 38,00
€ 55,01
Tandarts 18 jaar en ouder
Tand 1 € 14,76
Tand 2 € 26,84
Tand 3 € 38,00
Tand 4 € 55,01

Dominass kan u een uitstekend aanbod doen

Aanvraag middels kopie polis

Om voor u een gepersonaliseerde offerte voor u op te kunnen stellen is het noodzakelijk dat wij alle verzekerden in beeld krijgen. Dat kan eenvoudig. Het enige dat u hoeft te doen is een kopie van uw zorgpolis(sen) naar ons op te sturen. Dat kan online eenvoudig door foto’s van de zorgpolis te versturen via onze 24/7 Berichten service. U kan ze natuurlijk ook inscannen en mailen naar zorgteam@dominass.nl

We zullen vervolgens met u afstemmen over het hoe&wat van een gepersonaliseerde offerte (gebaseerd op de verzekeringsgegevens van uw huidige polis). Overstappen kan namelijk ‘normaal gesproken’ alleen per 1 januari.

U bent verplicht elk verschuldigd bedrag dat wij u in rekening brengen op de premievervaldatum bij vooruitbetaling te voldoen. Dan wel, indien daarvoor een ander tijdstip is aangegeven, vóór dat tijdstip te voldoen.

Als u dit nalaat dan hanteren wij de volgende herinneringstermijnen:
- 1e herinnering: 20 dagen na de vervaldatum
- 2e herinnering: 40 dagen na de vervaldatum + € 10,- aanmaningskosten;
- 3e herinnering: 60 dagen na de vervaldatum + verhoging aanmaningskosten naar € 20,- en opschorting van de dekking.
Indien u ondanks de aanmaning nog niet betaalt, heeft u geen dekking meer voor betreffende verzekering en voor schade die is veroorzaakt of ontstaan na de 3e herinnering. Een nadere ingebrekestelling is niet vereist. U blijft verplicht het verschuldigde bedrag, vermeerderd met eventuele incassokosten en wettelijke rente, te betalen.

U heeft weer dekking onmiddellijk ná het tijdstip waarop wij het gehele achterstallige bedrag alsnog op onze bankrekening hebben ontvangen. Onze administratie is bepalend voor het tijdstip van ontvangst. Voor schade ontstaan of veroorzaakt in de periode dat u geen dekking had, wordt de dekking niet hersteld.

Indien u nog premie of kosten aan ons moet betalen en wij moeten een schade aan u betalen, dan kunnen wij de premie of kosten van het schadebedrag aftrekken.

Aevitae maakt op 12 november de premie van uw basisverzekering voor 2022 bekend.
In de loop van de die dag kunt u die lezen op: www.aevitae.com/eucare.Er veranderd dit jaar qua voorwaarden niet erg veel.
Wilt u zien wat er wijzigt ga dan naar www.aevitae.com/2022.