Bijzondere samenwerking met Stichting Ruimzicht

Dominass

Wij zijn maandag t/m vrijdag geopend van
8.00 uur tot 17.00 uur. Buiten de kantoortijden is de voicemail ingeschakeld.

U kunt uw boodschap inspreken, waarbij er zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk de volgende ochtend wordt teruggebeld.

Bezoekadres

Dorpsstraat 10
4033 EX  Lienden

Postadres

Postbus 99
4050 EB Ochten
info@dominass.nl
T 0344 64 24 04
F 0344 64 43 06

Bankgegevens

IBAN nummer
NL86RABO0371337399

Bijzondere samenwerking met Stichting Ruimzicht

Predikanten die de collectieve zorgverzekering van ons kantoor hebben kunnen zich richten tot Stichting Ruimzicht. Met een juiste dekking worden de kosten nagenoeg volledig vergoed. Wij als predikantenverzekeraar en Ruimzicht, dat zich ten doel stelt predikanten te ondersteunen in hun ambt, hebben een overeenkomst. Ruimzicht functioneert als ‘portaal’ waar predikanten terecht kunnen met het oog op coaching. Onze aanvullende collectieve zorgverzekering Zorg 4 en Zorg 5 vergoedt deze werkbegeleiding.

Voor ons is het belangrijk dat predikanten optimaal kunnen functioneren, zodat uitval voorkomen wordt. Ruimzicht wil dat predikanten hun werk met plezier doen. Stress en het risico op burn-out is relatief hoog onder deze beroepsgroep. Daarbij is werkbegeleiding als secundaire arbeidsvoorwaarde in 2017 komen te vervallen voor predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland, waar de meeste predikanten werkzaam zijn.

"Ruimzicht is het ‘portaal’ waar predikanten terecht kunnen met het oog op coaching"

Stichting Ruimzicht

Ruimzicht heeft alle expertise in huis om kundig op vragen van predikanten in te gaan. Predikanten in de Protestantse Kerk kunnen het coachtraject van Ruimzicht volgen in het kader van de Permanente Educatie. Ruimzicht ondersteunt dienstdoende predikanten middels persoonlijke coachtrajecten en begeleiding van intervisiegroepen.

Het fonds Aktie Late Roepingen van Ruimzicht biedt financiële ondersteuning aan mensen die op latere leeftijd predikant willen worden. In Amsterdam, Groningen en Utrecht beheert Ruimzicht studentenhuizen waar jongeren in een gemeenschappelijk leven hun spiritualiteit kunnen ontwikkelen.

"Dit is het alternatief voor het gat dat ontstaan is door het wegvallen van de werkbegeleiding"

Voorkomen is beter dan genezen. Onderzoek dat Stichting Ruimzicht in 2013/2014 liet doen naar bevlogenheid en burn-out bracht de problemen onder dominees in kaart. Gebrek aan steun van hun kerkenraad en gemis aan ‘hoop’ als persoonlijke hulpbron,conflicten blijken belangrijke factoren bij het ontstaan van burn-out. Naast privéproblemen wordt stress veroorzaakt door omstandigheden als taakonduidelijkheid, negatieve werkdruk en gebrek aan stressbestendigheid. Uit een pilotstudie bleek dat chronische stress en uitputting significant verminderen door coaching van gemeentepredikanten. Het percentage predikanten met burn-out daalde van 24,6% naar 4,1% en het aantal predikanten met hoge stress zakte van 88,4% naar 34,6%.

Coaching is geen overbodige luxe, want op de inzet, de geloofsmotivatie en het elan van een gemeentepredikant wordt permanent een beroep gedaan. Als zorgverzekeraar zagen wij het aantal conflictsituaties tussen kerkenraden en predikanten toenemen, steeds meer predikanten raken psychisch uitgeblust. Wij weten ook vanuit ervaring dat voorkomen veel voordeliger is dan genezen – in meer dan één opzicht. Het mooie van de overeenkomst met Ruimzicht is dat wij samen een alternatief gevonden hebben voor het gat dat ontstaan is door het wegvallen van de werkbegeleiding. Predikanten met een hulpvraag bieden we hiermee houvast en we geven ze het gevoel dat ze er niet alleen voor staan.