Over Dominass

Dominass

Wij zijn maandag t/m vrijdag geopend van
8.00 uur tot 17.00 uur. Buiten de kantoortijden is de voicemail ingeschakeld.

U kunt uw boodschap inspreken, waarbij er zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk de volgende ochtend wordt teruggebeld.

Bezoekadres

Dorpsstraat 10
4033 EX  Lienden

Postadres

Postbus 99
4050 EB Ochten
info@dominass.nl
T 0344 64 24 04
F 0344 64 43 06

Bankgegevens

IBAN nummer
NL86RABO0371337399

Dominass Assurantiën B.V. is een gespecialiseerd assurantie adviesbureau dat zich al 28 jaar specifiek richt op predikanten en theologen.

Hiermee neemt Dominass een unieke plaats in. Er is geen ander kantoor in Nederland dat zich uitsluitend richt op het verzekeren van theologen.

Speciaal voor deze verzekerden heeft Dominass het Predikantenpakket ontwikkeld. Een goed samengesteld pakket verzekeringen afgestemd op de persoonlijke situatie en de specifieke rechtspositie van predikanten.

Dagelijks zet ons team van 24 betrokken collega’s zich met veel plezier in. De stijl van Dominass kenmerkt zich door een directe, persoonlijke benadering en een snelle financiële afwikkeling.

Uitgangspunten in ons werk zijn

  • Klantgerichtheid
  • Deskundigheid
  • Vriendelijkheid
  • Integriteit
  • Betrokkenheid

Alleen het beste op verzekeringsgebied is goed genoeg voor onze relaties. Wij blijven dan ook voortdurend op zoek naar verbeteringen en uitbreidingen van onze voorwaarden.

U bent verplicht elk verschuldigd bedrag dat wij u in rekening brengen op de premievervaldatum bij vooruitbetaling te voldoen. Dan wel, indien daarvoor een ander tijdstip is aangegeven, vóór dat tijdstip te voldoen.

Als u dit nalaat dan hanteren wij de volgende herinneringstermijnen:
- 1e herinnering: 20 dagen na de vervaldatum
- 2e herinnering: 40 dagen na de vervaldatum + € 10,- aanmaningskosten;
- 3e herinnering: 60 dagen na de vervaldatum + verhoging aanmaningskosten naar € 20,- en opschorting van de dekking.
Indien u ondanks de aanmaning nog niet betaalt, heeft u geen dekking meer voor betreffende verzekering en voor schade die is veroorzaakt of ontstaan na de 3e herinnering. Een nadere ingebrekestelling is niet vereist. U blijft verplicht het verschuldigde bedrag, vermeerderd met eventuele incassokosten en wettelijke rente, te betalen.

U heeft weer dekking onmiddellijk ná het tijdstip waarop wij het gehele achterstallige bedrag alsnog op onze bankrekening hebben ontvangen. Onze administratie is bepalend voor het tijdstip van ontvangst. Voor schade ontstaan of veroorzaakt in de periode dat u geen dekking had, wordt de dekking niet hersteld.

Indien u nog premie of kosten aan ons moet betalen en wij moeten een schade aan u betalen, dan kunnen wij de premie of kosten van het schadebedrag aftrekken.

Aevitae maakt op 12 november de premie van uw basisverzekering voor 2022 bekend.
In de loop van de die dag kunt u die lezen op: www.aevitae.com/eucare.Er veranderd dit jaar qua voorwaarden niet erg veel.
Wilt u zien wat er wijzigt ga dan naar www.aevitae.com/2022.