Polisvoorwaarden

Dominass

Wij zijn maandag t/m vrijdag geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur. Buiten de kantoortijden is de voicemail ingeschakeld.

U kunt uw boodschap inspreken, waarbij er zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk de volgende ochtend wordt teruggebeld.

Premiebetaling
Bezoekadres

Dorpsstraat 10
4033 EX  Lienden

Postadres

Postbus 99
4050 EB Ochten
info@dominass.nl
T 0344 64 24 04
F 0344 64 43 06

Bankgegevens

IBAN nummer
NL86RABO0371337399

sleutel-e1417165129656

Onze ervaring met internet heeft geleerd dat er meer dan voldoende zoekroutines en startpagina's zijn dat een eigen linkpagina vrijwel overbodig is.

Toch willen wij graag de aandacht vestigen op onze partners, samenwerkingsverbanden, volmachtgevers en enkele andere noemenswaardige sites.

  • Polisvoorwaarden
  • Samenwerkingsverbanden

In ons streven naar synergie werken wij er elke dag aan om één van de positieve radertjes te zijn op het "kerkelijk erf". Voortdurend zijn wij op zoek naar instanties die de doelgroep theologen ondersteunen. Waar mogelijk maken wij afspraken over wie wat doet. Helpen en ondersteunen elkaar.

Op dit moment werken wij samen met:

  • Nieuwsbrief
  • Partners

Als één van de onderdelen van bij de hoofddoelstelling van Dominass "Top in dienstverlening" is opgenomen dat alle activiteiten moeten voldoen aan het criterium maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat klinkt mooi, maar wat doen jullie daar dan mee, zult u denken. Onder andere meedenken, helpen, ondersteunen van projecten op het kerkelijke erf.

Op dit moment ondersteunen wij:

  • Overig

U bent verplicht elk verschuldigd bedrag dat wij u in rekening brengen op de premievervaldatum bij vooruitbetaling te voldoen. Dan wel, indien daarvoor een ander tijdstip is aangegeven, vóór dat tijdstip te voldoen.

Als u dit nalaat dan hanteren wij de volgende herinneringstermijnen:
- 1e herinnering: 20 dagen na de vervaldatum
- 2e herinnering: 40 dagen na de vervaldatum + € 10,- aanmaningskosten;
- 3e herinnering: 60 dagen na de vervaldatum + verhoging aanmaningskosten naar € 20,- en opschorting van de dekking.
Indien u ondanks de aanmaning nog niet betaalt, heeft u geen dekking meer voor betreffende verzekering en voor schade die is veroorzaakt of ontstaan na de 3e herinnering. Een nadere ingebrekestelling is niet vereist. U blijft verplicht het verschuldigde bedrag, vermeerderd met eventuele incassokosten en wettelijke rente, te betalen.

U heeft weer dekking onmiddellijk ná het tijdstip waarop wij het gehele achterstallige bedrag alsnog op onze bankrekening hebben ontvangen. Onze administratie is bepalend voor het tijdstip van ontvangst. Voor schade ontstaan of veroorzaakt in de periode dat u geen dekking had, wordt de dekking niet hersteld.

Indien u nog premie of kosten aan ons moet betalen en wij moeten een schade aan u betalen, dan kunnen wij de premie of kosten van het schadebedrag aftrekken.

Aevitae maakt op 12 november de premie van uw basisverzekering voor 2022 bekend.
In de loop van de die dag kunt u die lezen op: www.aevitae.com/eucare.Er veranderd dit jaar qua voorwaarden niet erg veel.
Wilt u zien wat er wijzigt ga dan naar www.aevitae.com/2022.