Klachten

Dominass

Wij zijn maandag t/m vrijdag geopend van
8.00 uur tot 17.00 uur. Buiten de kantoortijden is de voicemail ingeschakeld.

U kunt uw boodschap inspreken, waarbij er zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk de volgende ochtend wordt teruggebeld.

Bezoekadres

Bonegraafseweg 6
4051 CH Ochten

Postadres

Postbus 99
4050 EB Ochten
info@dominass.nl
T 0344 64 24 04
F 0344 64 43 06

Bankgegevens

IBAN nummer
NL68ABNA0495138940

Wij besteden voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent.

Als dat zo is horen wij dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zéér serieus. Zo kennen wij een interne klachtenprocedure en zijn wij aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Wanneer u een klacht heeft dan kunt u dat per email of brief aan ons kenbaar maken. Onze gegevens zijn:

Dominass
t.a.v. directie
Postbus 99
4050 EB Ochten
0344-642404
info@dominass.nl

Wanneer wij uw klacht hebben ontvangen dan ontvangt u van ons binnen twee werkdagen dagen een schriftelijke bevestiging.

Eigenlijk proberen we elke klacht direct op te pakken en dezelfde dag nog te behandelen. Sowieso streven we er na om binnen 3 dagen een eerste inhoudelijke reactie te geven.

Wij doen er alles aan om elke klacht naar tevredenheid op te lossen.

Wanneer het niet lukt om tot een gezamenlijke oplossing te komen dan kunt u de klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

U moet dit doen binnen drie maanden nadat u een definitieve reactie van ons heeft gekregen.

Gegevens Kifid:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257 2509 AG Den Haag
Telefoon (070) 333 89 99
www.kifid.nl

Ook is het mogelijk om met uw klacht naar de burgerrechter te stappen.
Wanneer u met uw klacht naar de rechter gaat kunt u niet meer naar het Kifid. Zie ook de consumenteninformatie “Een financiële klacht” van de AFM.

U bent verplicht elk verschuldigd bedrag dat wij u in rekening brengen op de premievervaldatum bij vooruitbetaling te voldoen. Dan wel, indien daarvoor een ander tijdstip is aangegeven, vóór dat tijdstip te voldoen.

Als u dit nalaat dan hanteren wij de volgende herinneringstermijnen:
- 1e herinnering: 20 dagen na de vervaldatum
- 2e herinnering: 40 dagen na de vervaldatum + € 10,- aanmaningskosten;
- 3e herinnering: 60 dagen na de vervaldatum + verhoging aanmaningskosten naar € 20,- en opschorting van de dekking.
Indien u ondanks de aanmaning nog niet betaalt, heeft u geen dekking meer voor betreffende verzekering en voor schade die is veroorzaakt of ontstaan na de 3e herinnering. Een nadere ingebrekestelling is niet vereist. U blijft verplicht het verschuldigde bedrag, vermeerderd met eventuele incassokosten en wettelijke rente, te betalen.

U heeft weer dekking onmiddellijk ná het tijdstip waarop wij het gehele achterstallige bedrag alsnog op onze bankrekening hebben ontvangen. Onze administratie is bepalend voor het tijdstip van ontvangst. Voor schade ontstaan of veroorzaakt in de periode dat u geen dekking had, wordt de dekking niet hersteld.

Indien u nog premie of kosten aan ons moet betalen en wij moeten een schade aan u betalen, dan kunnen wij de premie of kosten van het schadebedrag aftrekken.

Aevitae maakt op 12 november de premie van uw basisverzekering voor 2022 bekend.
In de loop van de die dag kunt u die lezen op: www.aevitae.com/eucare.Er veranderd dit jaar qua voorwaarden niet erg veel.
Wilt u zien wat er wijzigt ga dan naar www.aevitae.com/2022.