Financiën

De financiële administratie van Dominass: alle bank- en giroafschriften gaan door hun handen. Dit met als doel dat al het inkomende en uitgaande geldverkeer zonder problemen verloopt.

Wij verwerken alle financiële transacties die hier plaatsvinden. En dat zijn er nogal wat! Aan de hand van schadedossiers geven we via de computer betalingsopdrachten aan de bank om schades uit te keren aan relaties en/of betrokkenen.

Verder maken we op deze afdeling bijvoorbeeld ook alle facturen en bankmachtigingen klaar, waarmee u uw premies betaalt. Zodra die premies betaald zijn, verwerken we die. Daarbij proberen we natuurlijk te voorkomen dat er onnodige vertragingen optreden.

Gelukkig zijn de lijnen binnen Dominass bijzonder kort. Daardoor kunnen we snel op elkaar inspelen. Zodra we hier bijvoorbeeld een seintje binnenkrijgen dat een bepaalde schade uitgekeerd kan worden, gebeurt dat dezelfde dag nog. En dat merkt u meteen op uw bank- of girorekening!

Zodra één van uw polissen wordt gewijzigd, volgt onmiddellijk een aanpassing van het premiebedrag en uw maandbedrag.

U bent verplicht elk verschuldigd bedrag dat wij u in rekening brengen op de premievervaldatum bij vooruitbetaling te voldoen. Dan wel, indien daarvoor een ander tijdstip is aangegeven, vóór dat tijdstip te voldoen.

Als u dit nalaat dan hanteren wij de volgende herinneringstermijnen:
- 1e herinnering: 20 dagen na de vervaldatum
- 2e herinnering: 40 dagen na de vervaldatum + € 10,- aanmaningskosten;
- 3e herinnering: 60 dagen na de vervaldatum + verhoging aanmaningskosten naar € 20,- en opschorting van de dekking.
Indien u ondanks de aanmaning nog niet betaalt, heeft u geen dekking meer voor betreffende verzekering en voor schade die is veroorzaakt of ontstaan na de 3e herinnering. Een nadere ingebrekestelling is niet vereist. U blijft verplicht het verschuldigde bedrag, vermeerderd met eventuele incassokosten en wettelijke rente, te betalen.

U heeft weer dekking onmiddellijk ná het tijdstip waarop wij het gehele achterstallige bedrag alsnog op onze bankrekening hebben ontvangen. Onze administratie is bepalend voor het tijdstip van ontvangst. Voor schade ontstaan of veroorzaakt in de periode dat u geen dekking had, wordt de dekking niet hersteld.

Indien u nog premie of kosten aan ons moet betalen en wij moeten een schade aan u betalen, dan kunnen wij de premie of kosten van het schadebedrag aftrekken.

Aevitae maakt op 12 november de premie van uw basisverzekering voor 2022 bekend.
In de loop van de die dag kunt u die lezen op: www.aevitae.com/eucare.Er veranderd dit jaar qua voorwaarden niet erg veel.
Wilt u zien wat er wijzigt ga dan naar www.aevitae.com/2022.