P&O

Web 1920 – 1

P&O

zorgt voor ons belangrijkste kapitaal: onze medewerkers. Met een heldere HR beleid is zij het aanspreekpunt op het gebied van Personeelszaken.

Samen met het managementteam creëert ze een goed werkklimaat waarin medewerkers met plezier werken en hun talenten benutten. Waarin klantgericht en proactief wordt gewerkt. Met een juiste mix tussen vrijheid en verantwoordelijkheid.

Onderdeel van dit beleid is aandacht voor training, interne doorstroom en persoonlijke ontwikkelingsplannen. Daarnaast is er veel aandacht voor preventieve gezondheid, onder andere door sport en het aanbieden van een preventief medische keuring.

Voortdurend blijven we met onze medewerkers in gesprek om te weten wat er leeft en speelt. Ook hier leveren we maatwerk, we spelen dus in op individuele wensen.

Wat dit oplevert? Tevreden klanten, betrokken medewerkers en een laag ziekteverzuim. En bovendien verbondenheid met elkaar, onze relaties en de mensen met wie wij samenwerken.