Polisadministratie

Maken alle schadepolissen op en zorgen voor de aan- en afmelding van kentekens bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Ze werken met veel plezier op de afdeling. "Wij zijn echte perfectionisten. Wij hebben een ontzettende hekel aan fouten. Dat komt goed uit in ons werk. Want het opmaken van polissen en het doorvoeren van wijzigingen is heel precies werk. Eigenlijk is elk foutje er één teveel. Dat betekent voor u namelijk een vertraging, omdat er dan weer papieren teruggestuurd moeten worden. Daarom hebben we hier het motto: 'in één keer goed!'. Niet voor niets controleren we elkaars werk altijd, voordat we de polissen verzenden. Als u besluit uw verzekeringen bij ons onder te brengen, moeten er vaak oude verzekeringen worden opgezegd en nieuwe polissen worden opgemaakt. Dat doen we hier allemaal zelf. Verder moeten er regelmatig polissen van bestaande relaties worden gewijzigd, bijvoorbeeld bij de aanschaf van een andere auto. Die wijzigingen voeren wij direct door, zodat u zo snel mogelijk weer over de juiste papieren beschikt.

Zo hadden we bijvoorbeeld een relatie aan de lijn vanaf de Roemeense grens. Hij was vergeten om zijn groene kaart mee te nemen. Na een telefoontje hebben wij de groene kaart naar Roemenië gefaxt, waardoor de vakantie kon worden voortgezet. Zoiets doen weinig verzekeraars en tussenpersonen ons na. Maar als gevolmachtigd kantoor kunnen wij dit soort zaken tussendoor doen. Dat is volgens ons ook de charme van Dominass."

U bent verplicht elk verschuldigd bedrag dat wij u in rekening brengen op de premievervaldatum bij vooruitbetaling te voldoen. Dan wel, indien daarvoor een ander tijdstip is aangegeven, vóór dat tijdstip te voldoen.

Als u dit nalaat dan hanteren wij de volgende herinneringstermijnen:
- 1e herinnering: 20 dagen na de vervaldatum
- 2e herinnering: 40 dagen na de vervaldatum + € 10,- aanmaningskosten;
- 3e herinnering: 60 dagen na de vervaldatum + verhoging aanmaningskosten naar € 20,- en opschorting van de dekking.
Indien u ondanks de aanmaning nog niet betaalt, heeft u geen dekking meer voor betreffende verzekering en voor schade die is veroorzaakt of ontstaan na de 3e herinnering. Een nadere ingebrekestelling is niet vereist. U blijft verplicht het verschuldigde bedrag, vermeerderd met eventuele incassokosten en wettelijke rente, te betalen.

U heeft weer dekking onmiddellijk ná het tijdstip waarop wij het gehele achterstallige bedrag alsnog op onze bankrekening hebben ontvangen. Onze administratie is bepalend voor het tijdstip van ontvangst. Voor schade ontstaan of veroorzaakt in de periode dat u geen dekking had, wordt de dekking niet hersteld.

Indien u nog premie of kosten aan ons moet betalen en wij moeten een schade aan u betalen, dan kunnen wij de premie of kosten van het schadebedrag aftrekken.

Aevitae maakt op 12 november de premie van uw basisverzekering voor 2022 bekend.
In de loop van de die dag kunt u die lezen op: www.aevitae.com/eucare.Er veranderd dit jaar qua voorwaarden niet erg veel.
Wilt u zien wat er wijzigt ga dan naar www.aevitae.com/2022.