Schade

Handelen samen alle schadeclaims af, schakelen schade-experts in en adviseren u bij schade- en aansprakelijkheidskwesties.

Bij schade wilt u "euro's" zien. Logisch, daar verzekert u zich immers voor! Of het nu gaat om schade aan de inboedel, opstal of auto; alle schades komen bij ons terecht. Wij beoordelen of de schade gedekt is en betalen de schade daarna direct uit.

Al dit werk kunnen we hier zelf doen, omdat we een gevolmachtigd kantoor zijn. Dat scheelt enorm veel tijd. Bij grote maatschappijen moeten verzekerden weken, soms zelfs maanden wachten voordat hun schade financieel is geregeld. Dat zal u bij 'Dominass' niet overkomen! Zo'n zestig procent van de schades bestaat uit autoschades. Meestal belt een relatie in paniek op: 'Help, ik heb schade!' Mensen denken meestal dat ze vervolgens van alles moet gaan regelen. Maar in de meeste gevallen is één telefoontje naar ons genoeg. Wij schakelen dan onmiddellijk een onafhankelijke expert in om hoogte van schade te bepalen.

Dankzij afspraken met bepaalde garages, kan uw auto daar direct worden gerepareerd. Ondertussen zorgen wij voor de financiële afwikkeling.

Lastiger wordt het wanneer we niet alles in eigen hand hebben. Bijvoorbeeld bij ingewikkelde schuldvragen of bij claims van de tegenpartij. Dat kan soms leiden tot een langdurige correspondentie. Maar als relatie merkt u daar in principe niks van. We houden u alleen op de hoogte van stand van zaken.

Wij hopen dat u begrijpt dat u bij ons geen nummer bent, maar een relatie. Laatst kregen we een kaartje van een tevreden verzekerde. Tijdens zijn vakantie had hij eindelijk even de tijd om ons nogmaals te bedanken voor alle moeite. Enorm leuk! Want daar doe je het uiteindelijk voor.

U bent verplicht elk verschuldigd bedrag dat wij u in rekening brengen op de premievervaldatum bij vooruitbetaling te voldoen. Dan wel, indien daarvoor een ander tijdstip is aangegeven, vóór dat tijdstip te voldoen.

Als u dit nalaat dan hanteren wij de volgende herinneringstermijnen:
- 1e herinnering: 20 dagen na de vervaldatum
- 2e herinnering: 40 dagen na de vervaldatum + € 10,- aanmaningskosten;
- 3e herinnering: 60 dagen na de vervaldatum + verhoging aanmaningskosten naar € 20,- en opschorting van de dekking.
Indien u ondanks de aanmaning nog niet betaalt, heeft u geen dekking meer voor betreffende verzekering en voor schade die is veroorzaakt of ontstaan na de 3e herinnering. Een nadere ingebrekestelling is niet vereist. U blijft verplicht het verschuldigde bedrag, vermeerderd met eventuele incassokosten en wettelijke rente, te betalen.

U heeft weer dekking onmiddellijk ná het tijdstip waarop wij het gehele achterstallige bedrag alsnog op onze bankrekening hebben ontvangen. Onze administratie is bepalend voor het tijdstip van ontvangst. Voor schade ontstaan of veroorzaakt in de periode dat u geen dekking had, wordt de dekking niet hersteld.

Indien u nog premie of kosten aan ons moet betalen en wij moeten een schade aan u betalen, dan kunnen wij de premie of kosten van het schadebedrag aftrekken.

Aevitae maakt op 12 november de premie van uw basisverzekering voor 2022 bekend.
In de loop van de die dag kunt u die lezen op: www.aevitae.com/eucare.Er veranderd dit jaar qua voorwaarden niet erg veel.
Wilt u zien wat er wijzigt ga dan naar www.aevitae.com/2022.