Ziektekosten

Zijn onze experts op het gebied van onze ziektekostenverzekering.

Welbeschouwd is uw ziektekostenverzekering één van de belangrijkste verzekeringen. Want als u ziek bent wilt u niet alleen dat de kosten betaald worden maar ook dat u verzekerd bent van de beste zorg. Dat is logisch! Het aardige van onze ziektekostenverzekering is dat we voor iedereen een passende aanvullende verzekering hebben. Zeer uitgebreid of juist minder uitgebreid. En dat voor een uitermate aantrekkelijke premie. Ook wat dat betreft hoeft u zich dus nergens zorgen over te maken.

Waar mogelijk komen we bij de verzekeringsmaatschappij op voor uw belangen. Zo had één van onze relaties bijvoorbeeld zelf een hulpmiddel voor zijn gehandicapte kind laten maken. Aanvankelijk kon dat hulpmiddel niet worden vergoed. Maar dankzij onze tussenkomst is dat uiteindelijk toch gelukt.

Relaties vragen ons regelmatig om advies. Bijvoorbeeld als één van de kinderen 18 jaar wordt. Of wanneer één van de kinderen het huis uitgaat om te gaan studeren. Moet de verzekering op dat moment worden aangepast?

Heeft u vragen over premies, voorwaarden of wijzigingen? Aarzel dan niet ons te bellen voor een extra toelichting. Want het is vaak ingewikkelde materie. En zonder te overdrijven kunnen we zeggen dat we telefonisch goed bereikbaar zijn. Dat is bij een maatschappij wel eens anders.

Op het gebied van zorgverzekeringen werken wij met zorgverzekeraar EUCARE in samenwerking met Aevitae. We maken zelf de polissen op en verwerken alle wijzigingen. Zo houden we de kosten laag en wordt u altijd direct geholpen. Voor het verwerken van de zorgnota’s werken wij samen met Aevitae. Door de optimale automatisering van dit gerenommeerde bedrijf worden uw nota’s en declaraties doorgaans binnen een week behandeld.

U bent verplicht elk verschuldigd bedrag dat wij u in rekening brengen op de premievervaldatum bij vooruitbetaling te voldoen. Dan wel, indien daarvoor een ander tijdstip is aangegeven, vóór dat tijdstip te voldoen.

Als u dit nalaat dan hanteren wij de volgende herinneringstermijnen:
- 1e herinnering: 20 dagen na de vervaldatum
- 2e herinnering: 40 dagen na de vervaldatum + € 10,- aanmaningskosten;
- 3e herinnering: 60 dagen na de vervaldatum + verhoging aanmaningskosten naar € 20,- en opschorting van de dekking.
Indien u ondanks de aanmaning nog niet betaalt, heeft u geen dekking meer voor betreffende verzekering en voor schade die is veroorzaakt of ontstaan na de 3e herinnering. Een nadere ingebrekestelling is niet vereist. U blijft verplicht het verschuldigde bedrag, vermeerderd met eventuele incassokosten en wettelijke rente, te betalen.

U heeft weer dekking onmiddellijk ná het tijdstip waarop wij het gehele achterstallige bedrag alsnog op onze bankrekening hebben ontvangen. Onze administratie is bepalend voor het tijdstip van ontvangst. Voor schade ontstaan of veroorzaakt in de periode dat u geen dekking had, wordt de dekking niet hersteld.

Indien u nog premie of kosten aan ons moet betalen en wij moeten een schade aan u betalen, dan kunnen wij de premie of kosten van het schadebedrag aftrekken.

Aevitae maakt op 12 november de premie van uw basisverzekering voor 2022 bekend.
In de loop van de die dag kunt u die lezen op: www.aevitae.com/eucare.



Er veranderd dit jaar qua voorwaarden niet erg veel.
Wilt u zien wat er wijzigt ga dan naar www.aevitae.com/2022.